ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΕνισχύεται ο ρόλος της ΡΑΣ, «απελευθερώνεται» το επάγγελμα του μηχανοδηγού

Ενισχύεται ο ρόλος της ΡΑΣ, «απελευθερώνεται» το επάγγελμα του μηχανοδηγού

Ενισχύεται ο ρόλος της ΡΑΣ και «απελευθερώνεται» το επάγγελμα του μηχανοδηγού, σύμφωνα με σειρά άρθρων που εμπεριέχονται στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών» του υπουργείου Μεταφορών.

Επιμέλεια: Μ. Δημητρίου

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 76, η Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΣ) επιβλέπει αδιάβλητα το σύνολο των εμπλεκόμενων στη σιδηροδρομική αγορά και εποπτεύει την λειτουργία τους.

Ως εκ τούτου διαθέτει τη γενικότερη συναίνεση και καλή μαρτυρία για την πιστοποίηση του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας θα πρέπει να τηρεί μητρώο εξεταστών και εκπαιδευτών του ΚΕΚ ΟΣΕ τους οποίους πιστοποιεί.

Η πιστοποίηση των εκπαιδευτών ανανεώνεται κάθε τρία έτη και των εξεταστών κάθε ένα έτος, ώστε να επικαιροποιούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπεύθυνων για την εκπαίδευση των σιδηροδρομικών επαγγελμάτων που πραγματοποιούνται στο ΚΕΚ ΟΣΕ.

Αντίστοιχα, στο άρθρο 77 αναφέρεται ότι είναι γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες ελλείψεις που αφορούν στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου σχετικά με την αδειοδότηση μηχανοδηγών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ, του Ν.3911/2011 και των σχετικών ΚΥΑ ουσιαστικά εμποδίζουν την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος του μηχανοδηγού και την παραγωγή νέων μηχανοδηγών, και κατά συνέπεια δυσχεραίνουν την είσοδο Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων στην αγορά των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Με βάση το γεγονός ότι η ΡΑΣ είναι αρμόδια Αρχή για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3911/2011 εισάγονται οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, λαμβάνοντας υπόψη:

-το άρθρο 20 του Ν.3911/2011 σύμφωνα με το οποίο ταυτίζονται οι έννοιες «αναγνώριση» και «χορήγηση άδειας» εκπαιδευτικών κέντρων μηχανοδηγών και

-της έως σήμερα δυστοκία άσκησης της αρμοδιότητας της «αναγνώρισης» των εκπαιδευτικών κέντρων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), σύμφωνα εμ την ΚΥΑ αρ. ΑΣ19/οικ.45403/4662/16-10-2012 (ΦΕΚ Β’ 3011/2012) «Αναγνώριση εκπαιδευτικών κέντρων μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών» (έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του αριθμού 23,12 του Ν.3911/2011).

Οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις σε συνδυασμό με την εν συνεχεία κατάργηση της ΚΥΑ αρ. ΑΣ19/οικ.45403/4662 και την έκδοση νέας ΚΥΑ, μέσω των οποίων η ΡΑΣ θα αναλάβει (αντί του ΕΟΠΠΕΠ) τα καθήκοντα της αρμόδιας αρχής για την «αναγνώριση» εκπαιδευτικών κέντρων μηχανοδηγών, αναμένεται να επιφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και να συμβάλλουν στην επιτάχυνση λειτουργία του εκπαιδευτικού κέντρου μηχανοδηγών του ΟΣΕ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο