ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΕντείνεται η αγωνία για το Θριάσιο ΙΙ. Παρατάθηκε για τις 18 Νοεμβρίου η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών

Εντείνεται η αγωνία για το Θριάσιο ΙΙ. Παρατάθηκε για τις 18 Νοεμβρίου η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών

Παρατάθηκε η… «ώρα της αλήθειας» για το Θριάσιο ΙΙ ή αλλιώς για τον «Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής Θρασίου Πεδίου» (Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι.).

Της Βάσως Βεγιάζη 

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε την μετάθεση της κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών για τις 18 Νοεμβρίου, έπειτα και από σχετικό αίτημα δυο ενδιαφερομένων σχημάτων.

Τα τρία σχήματα που απέμειναν στον διαγωνισμό (Pearl, Goldair, Damco – Foodlink) έχουν λάβει τα τεύχη της β’ φάσης του διαγωνισμού και καλούνται έως τις 18 Νοεμβρίου να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές για το ακίνητο των 1.450 στρεμμάτων, το οποίο ανήκει στον ΟΣΕ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών, η παραχώρηση του Θριασίου ΙΙ αφορά διάρκεια 30 ετών, με το ακίνητο να διαθέτει πολλαπλές σιδηροδρομικές γραμμές, ηλεκτροκίνηση, αποθήκες, κτήρια διοίκησης, κ.ά.

Αντίστοιχα, το οικονομικό αντάλλαγμα έχει τις εξής παραμέτρους:

-Εφάπαξ οικονομικό αντάλλαγμα (ΕΟΑ), το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 20 εκατ. ευρώ, εκ του οποίου ποσοστό 30% θα καταβληθεί από τον παραχωρησιούχο στον ΟΣΕ, με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, ενώ το υπόλοιπο 70% θα καταβληθεί σε 6 μήνες από την υπογραφή της.

-Ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων (ΠΕΕ) που θα προσφέρεται από τον παραχωρησιούχο στον ΟΣΕ και το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 10% και να ισχύει για όλη την περίοδο παραχώρησης.

-Μεταβλητό οικονομικό αντάλλαγμα (ΜΟΑ) που θα προκύπτει για κάθε συμβατικό έτος από τον παραχωρησιούχο στον ΟΣΕ για όλη την περίοδο παραχώρησης, το οποίο θα  υπολογίζεται βάσει του ποσοστού επί των ετήσιων εσόδων (ΠΕΕ) του παραχωρησιούχου.

-Ετήσιο εγγυημένο αντάλλαγμα (ΕΕΑ), το οποίο θα δεσμεύεται να καταβάλλει για κάθε συμβατικό έτος ο παραχωρησιούχος στον ΟΣΕ για όλη την περίοδο της παραχώρησης.

Η αξία του ετήσιου εγγυημένου ανταλλάγματος θα υπολογίζεται ως ποσοστό 60% επί του εκάστοτε ετήσιου μεταβλητού οικονομικού ανταλλάγματος που θα προσδιορίσει κάθε διαγωνιζόμενος στην οικονομική προσφορά του.

Όπως έγινε γνωστό, ο ΟΣΕ θα συνάψει σύμβαση παραχώρησης με εταιρεία ειδικού σκοπού (Ε.Ε.Σ.), στην οποία μέτοχος θα είναι ιδιώτης/-ές επενδυτής/-ές που θα αναδειχθεί/-ούν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Σ. θα είναι εννεαμελές, δύο μέλη αυτού θα ορίζονται από τον ΟΣΕ υποχρεωτικά.

Σημειώνεται ότι το τεχνικό έργο του διαγωνισμού αφορά στην κατασκευή των υπόλοιπων κτιρίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. και στην προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού και συστημάτων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο