ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΗ ιδιωτική πλέον ΤΡΑΙΝΟΣΕ προχωρά σε 18 προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού

Η ιδιωτική πλέον ΤΡΑΙΝΟΣΕ προχωρά σε 18 προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού

Η ιδιωτική πλέον ΤΡΑΙΝΟΣΕ προχωρά σε 18 προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού.

Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθηγητή κ. Φίλιππο Τσαλίδη υπεγράφη, σήμερα, η απόφαση προκήρυξης διαγωνισμού για προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού.

Ακολουθεί αναλυτικά η σχετική προκήρυξη.

Α.Διοικητική/ Οικονομική Διεύθυνση

-Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου στη Λογιστική

-Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου με γνώση Μηχανογραφημένης Λογιστικής

-Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου με γνώση της Λογιστικής Κόστους

-Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου, με πιστοποίηση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

Β.Διεύθυνση Λειτουργίας

-Τέσσερις (4) Μηχανολόγους Μηχανικούς

-Δύο (2) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

Γ. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού

-Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, ή Πτυχιούχο Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών/ Μαθηματικών, με εξειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα

-Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου στα Χρηματοοικονομικά με εξειδίκευση στον Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό τομέα

-Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, ή Πτυχιούχο Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών/ Μαθηματικών με εξειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων

Δ.Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

-Έναν (1) Πτυχιούχο Πανεπιστημίου στο Μάρκετινγκ

Ε.Τμήμα Πληροφορικής

-Δύο (2) Junior Προγραμματιστές

-Έναν (1) Επιχειρησιακό Αναλυτή

-Έναν (1) Junior Διαχειριστή Βάσης Δεδομένων

Οι υποψήφιοι χρειάζεται, επίσης, να πληρούν και τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

  1. Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές (είναι απαραίτητη η προσκόμιση Πιστοποιητικού Στρατολογίας).
  2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ή να διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων (είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ποινικού Μητρώου).
  3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής, επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή επιπέδου C2 (άριστη γνώση). H γνώση ιταλικής (επιπέδου Β2 ή C2 επιθυμητή).

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε είκοσι δύο (22) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών είναι η 31η Μαρτίου.

Θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από συνοδευτική επιστολή (στην Αγγλική γλώσσα). Επίσης, να αναφέρεται και η Διεύθυνση στην οποία απευθύνονται.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν το βιογραφικό τους, στην Αγγλική γλώσσα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: recruitment@trainose.gr.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο