ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΗ Βουλγαρία καλείται να μεταφέρει πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Η Βουλγαρία καλείται να μεταφέρει πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Nα ευθυγραμμίσει όλους τους εθνικούς της κανόνες με την νομοθεσία της Ένωσης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων ζητά από τη Βουλγαρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εν λόγω οδηγία (οδηγία 2004/49/ΕΚ) απαιτεί από τα κράτη-μέλη να συστήσουν ανεξάρτητη Αρχή για την ασφάλεια και ανεξάρτητο φορέα διερεύνησης ατυχημάτων και συμβάντων.

Απαιτεί επίσης την ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων για την ασφάλεια σε διάφορους ενδιαφερομένους στον τομέα των σιδηροδρόμων, με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι δεν αλληλεπικαλύπτονται ούτε παρεμβαίνει ο ένας στο έργο του άλλου.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μέχρι σήμερα η Βουλγαρία δεν έχει εξασφαλίσει την ανεξαρτησία του φορέα διερεύνησης ούτε τη χρηματοδότησή του με επαρκείς πόρους.

Πλέον η χώρα έχει προθεσμία 2 μηνών για να διορθώσει την κατάσταση, διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο