ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΛήψη μέτρων για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης από το Ευρ. Συμβούλιο

Λήψη μέτρων για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης από το Ευρ. Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε νομοθεσία για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της σιδηροδρομικής σύνδεσης της σήραγγας της Μάγχης (σταθερή σύνδεση της Μάγχης) μεταξύ της ηπειρωτικής Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για το Brexit.

Η νομοθεσία αυτή θα επιτρέψει τη συνέχιση της εφαρμογής του ίδιου νομικού καθεστώτος σε όλα τα σιδηροδρομικά ζητήματα που εμπίπτουν στο γεωγραφικό πεδίο της παραχώρησης της σήραγγας της Μάγχης, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος υπό τη δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου, και θα επιτρέψει επίσης τη διατήρηση μιας ενιαίας αρχής ασφάλειας για την εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων.

Όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της σταθερής σύνδεσης της Μάγχης τελούν υπό την εποπτεία διακυβερνητικής επιτροπής που συστάθηκε με τη συνθήκη του Canterbury, η οποία υπεγράφη μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου το 1986.

Η νομοθεσία που εγκρίθηκε σήμερα συνίσταται σε κανονισμό για την τροποποίηση των κανόνων της ΕΕ για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων και σε απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να διαπραγματευτεί, να υπογράψει και να συνάψει τροποποίηση της συνθήκης του Canterbury, ώστε η διακυβερνητική επιτροπή να μπορεί να διατηρηθεί ως η αρμόδια αρχή ασφάλειας για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στο πλαίσιο της σταθερής σύνδεσης της Μάγχης.

Σημειώνεται ότι, το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση και τον κανονισμό με γραπτή διαδικασία, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε επί της νομοθεσίας αυτής στις 8 Οκτωβρίου και η θέση του απηχεί όσα είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Οι νομοθετικές πράξεις αναμένεται να υπογραφούν από τα δύο θεσμικά όργανα στο περιθώριο της συνόδου ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα και να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 22 Οκτωβρίου.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο