ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΜετατέθηκε για τις αρχές του 2020 η εφαρμογή του νέου «ΚΟΚ» στον σιδηρόδρομο (Κανονισμός Κυκλοφορίας και Ελιγμών)

Μετατέθηκε για τις αρχές του 2020 η εφαρμογή του νέου «ΚΟΚ» στον σιδηρόδρομο (Κανονισμός Κυκλοφορίας και Ελιγμών)

Με γνώμονα την ομαλή και ασφαλή μετάβαση της ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, που αφορά το Μέρος Β’ του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως (Κανονισμός Κυκλοφορίας και Ελιγμών), το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην μετάθεση της ημερομηνίας εφαρμογής του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, «το άρθρο πέμπτο «Έναρξη Ισχύος» της υπουργικής απόφασης ΑΣ10/77243/580/13-2-2019 «Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως – Μέρος Β΄ (Κανονισμός Κυκλοφορίας και Ελιγμών)» αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2020».

Σημειωτέον, η έναρξη ισχύος της απόφασης είχε οριστεί αρχικά για την 1η Αυγούστου 2019.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό ΦΕΚ, «εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αποστέλλει στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και του διαχειριστή υποδομής για την πλήρη προσαρμογή του σιδηροδρομικού συστήματος στο κανονιστικό πλαίσιο».

Υπενθυμίζεται ότι, το Μέρος Β’ περιλαμβάνει τον Κανονισμό Κυκλοφορίας και Ελιγμών και στόχο έχει την εναρμόνιση του εγχώριου νομοθετικού πλαισίου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων, καθώς και την ανάγκη για ενσωμάτωση διατάξεων για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS).

Β. Βεγιάζη

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο