ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΠλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση 35 οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από τη ΓΑΙΑΟΣΕ

Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση 35 οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από τη ΓΑΙΑΟΣΕ

Η ΓΑΙΑΟΣΕ, ως διαχειρίστρια του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα ν. 3891/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 παρ.1 του Ν. 4313/2014, διαθέτει προς μακροχρόνια μίσθωση, τουλάχιστον 15 ετών με δυνατότητα επέκτασης άλλων 15 ετών, 35 μεταλλικά οχήματα γενικού τύπου φορταμαξών και ειδικού τύπου Gbs.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ έως και την Τρίτη 27η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη προσφορά για μίσθωση οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και θα περιέχει την οικονομική προσφορά,  εγγυητική επιστολή και υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των συνθηκών του τόπου παράδοσης των οχημάτων και σε περίπτωση υπαναχώρησης του θα καταπέσει η εγγυητική.

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το ετήσιο μίσθωμα που προσφέρει.

Η αξιολόγηση θα γίνει για κάθε ένα όχημα ξεχωριστά για το οποίο θα προκύψει ο πλειοδότης.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο