ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ“Πράσινο φως” της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην εξαγορά της Pearl από την Ocean Rail Logistics

“Πράσινο φως” της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην εξαγορά της Pearl από την Ocean Rail Logistics

Το “πράσινο φως” έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εξαγορά της Pearl (Piraeus Europe Asia Rail Logistics) από την Ocean Rail, θυγατρική της Cosco Shipping.

H Pearl παρέχει υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων, σιδηροδρομικής διαμεταφοράς και logistics, μέσω του Πειραιά και των υπολοίπων ελληνικών λιμένων προς την Κεντρική Ευρώπη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, την 27/3/2020, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 707/2020 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 6/12/2019 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της PEARL Ltd. από την OCEAN και τον Α. Παναγόπουλο.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευμάτων, την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο