ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΠρόταση ψηφίσματος στο Ευρωκοινοβούλιο για το σύστημα ERTMS

Πρόταση ψηφίσματος στο Ευρωκοινοβούλιο για το σύστημα ERTMS

Πρόταση ψηφίσματος κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Ιταλός βουλευτής Nicola Caputo, της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS).

Όπως αναφέρεται στην πρόταση ψηφίσματος:

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 13/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας: θα γίνει ποτέ πράξη η πολιτική επιλογή;»·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή ενιαίου συστήματος σιδηροδρομικής σηματοδότησης σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ έχει επιτύχει μέχρι σήμερα ελάχιστη πρόοδο που, επιπλέον, είναι ετεροβαρής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κατάσταση επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών έναντι των οδικών μεταφορών και ότι, κυρίως, όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης που έχουν τεθεί για το 2030 και τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, αλλά διακυβεύει και την υλοποίηση ενός ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου, ήτοι έναν από τους μείζονες στόχους πολιτικής της Επιτροπής·

καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

– να συμφωνήσει από κοινού με τα κράτη-μέλη για αντικειμενικούς, ρεαλιστικούς, συντονισμένους και νομικά δεσμευτικούς στόχους για την παύση λειτουργίας των εθνικών συστημάτων σηματοδότησης·

– να εξετάσει διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του ERTMS·

– να εξαλείψει τις ασυμβατότητες μεταξύ των διαφόρων παρατρόχιων εκδόσεων του ERTMS που έχουν ήδη αναπτυχθεί, να εξασφαλίσει τη μελλοντική συμβατότητα όλων των γραμμών του ERTMS και να χαράξει ένα χάρτη πορείας για την ανάπτυξη μιας τυποποιημένης εποχούμενης μονάδας ικανής να κινείται σε όλες τις εξοπλισμένες με ERTMS γραμμές.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο