ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΣτην πρόσληψη 160 ατόμων για την φύλαξη ισόπεδων διαβάσεων προχωρά ο ΟΣΕ. Πληροφορίες και έντυπο συμμετοχής

Στην πρόσληψη 160 ατόμων για την φύλαξη ισόπεδων διαβάσεων προχωρά ο ΟΣΕ. Πληροφορίες και έντυπο συμμετοχής

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 160 ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων και εγκαταστάσεων του Οργανισμού προχωρά ο ΟΣΕ.

Οι επιλεγέντες/είσες θα απασχοληθούν στην φύλαξη της γραμμής και των ισόπεδων διαβάσεων για την εξασφάλιση της ομαλής διάβασης των αμαξοστοιχιών από αυτές, σύμφωνα με ειδική προς τούτο θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Οι επιλεγέντες/είσες θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 5933/273/7-2-1977 (ΦΕΚ 158/τ.Β΄/1-3-1977) ΚΥΑ, όπως Σελίδα 5 από 11 τροποποιήθηκε και ισχύει, «Περί κυρώσεως κανονισμού κρίσεως και σωματικής ικανότητος του υπό πρόσληψιν και του υπηρετούντος προσωπικού του ΟΣΕ.»

Για αναλυτικές πληροφορίες, πατήστε εδώ.  Για το έντυπο συμμετοχής, εδώ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο