ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΣτις 9/2 οι προσφορές για την ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη, ύψους 67 εκατ.

Στις 9/2 οι προσφορές για την ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη, ύψους 67 εκατ.

Στις 9 Φεβρουαρίου ορίστηκαν οι προσφορές για την ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη, ύψους 67 εκατ., μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Στις 30-12-2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προκήρυξη του έργου, το αντικείμενο του οποίου αφορά στην ηλεκτροκίνηση του τμήματος «ΚΙΑΤΟ – ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ» της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων του σιδηροδρομικού δικτύου «Πειραιάς – Αθήνα – Κιάτο – Πάτρα (ΠΑΘΕΠ)».

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 09-02-2018 και ώρα Ελλάδος 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία κα ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-02-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 1» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο