ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΤακτικό έλεγχο στον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ διεξήγαγε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Τακτικό έλεγχο στον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ διεξήγαγε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Τακτικό έλεγχο στον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ διεξήγαγε, το τελευταίο διάστημα, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Ειδικότερα, ομάδα στελεχών της ΡΑΣ πραγματοποίησε έλεγχο στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) του ΟΣΕ στο ΣΚΑ.

Σκοπός του ελέγχου ήταν η εποπτεία του τρόπου διαχείρισης της κυκλοφορίας από το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) στο ΣΚΑ, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος όλων των κινδύνων που σχετίζονται με την συγκεκριμένη δραστηριότητα του Διαχειριστή Υποδομής. Για τον λόγο αυτό, η επιθεώρηση εστιάσθηκε στην εφαρμογή της Διαδικασίας Δ-17 «Διαχείριση Κυκλοφορίας» (Κριτήρια ΚΑ & ΚΓ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2010) που εφαρμόζει ο ΟΣΕ.

Μετά το πέρας της επιθεώρησης, τα στελέχη της ΡΑΣ κατέγραψαν τα ευρήματα που προέκυψαν στην «Έκθεση του 5ου ελέγχου ΟΣΕ», η οποία στην συνέχεια στάλθηκε στον ΟΣΕ για ενημέρωση και λήψη τυχόν διορθωτικών μέτρων, όπου ενδείκνυται.

Αντίστοιχα, σε προηγούμενη περίοδο, η ΡΑΣ διεξήγαγε έλεγχο στα γραφεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Μεταφορών & Διαχείρισης Κρίσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σκοπός του ελέγχου ήταν η εποπτεία του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μετά την έκδοση των σχετικών Πιστοποιητικών Ασφαλείας (Μέρος Α & Β).

Η συγκεκριμένη επιθεώρηση αφορούσε την εξακρίβωση της ορθότητας των στοιχείων που υπεβλήθηκαν με την αίτησή της ΣΕ για τη χορήγηση των προαναφερθέντων Πιστοποιητικών Ασφάλειας.

Μετά το πέρας της επιθεώρησης, τα στελέχη της ΡΑΣ κατέγραψαν ευρήματα που προέκυψαν στην «Έκθεση του 10ου ελέγχου», η οποία στην συνέχεια στάλθηκε στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ για ενημέρωση και λήψη τυχόν διορθωτικών μέτρων, όπου ενδείκνυται.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο