ΑρχικήPosts Tagged "ΑΣΣΚ"

Τους ισχυρισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση, σχετικά με τη

«Είναι σύνηθες στην εκκίνηση τέτοιων μεγάλων

Με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς συνεχίζεται η

Στην εφαρμογή κινήτρων, προκειμένου να ενισχυθεί

Έπειτα από τη θετική γνωμοδότηση της Αρχής