ΑρχικήPosts Tagged "ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ"

Ενσωμάτωση και μερική αναθεώρηση του νομικού

Τον εξορθολογισμό του ακτοπλοϊκού δικτύου, την

«Εκτόξευση» των σιδηροδρομικών μεταφορών προβλέπει το