Ετικέτα: ΕΣΠΑ

Τροποποιούνται τα ποσοστά δέσμευσης πόρων του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Στην τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» προχώρησε το υπουργείο ...

Ένταξη 674 νέων επιχειρηματικών σχεδίων για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε δράση του ΕΣΠΑ

Έναν σημαντικό αριθμό νέων εντάξεων στη δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ...

Ολοκληρώνεται η δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ. Χρηματοδοτείται η δημιουργία e-καταστήματος

Ολοκληρώνονται, κατόπιν εξέτασης και ενστάσεων, οι εντάξεις στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ...

Απλούστευση διαδικασιών σε 12 Προσκλήσεις του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δώδεκα υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση των ισάριθμων Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που ...

Page 3 of 6 1 2 3 4 6