ΑρχικήPosts Tagged "ΙΚΤΕΟ"

Εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών

Εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού

Αναστέλλεται προσωρινά στο σύνολο της επικράτειας

Την παύση της λειτουργίας των ΚΤΕΟ για  λόγους διασφάλισης της