ΑρχικήPosts Tagged "ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ" (Page 4)

Το 2017 χαρακτηρίστηκε από περαιτέρω συρρίκνωση

Παραμένει μη ελκυστική, για ποικίλους λόγους,

Το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας (με

Με τη συμμετοχή του υπουργού Ναυτιλίας

Μια νέα τεχνολογική επανάσταση επίκειται τα

Για την επίτευξη μιας ισορροπημένης συμφωνίας

«Η Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση,

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) χαιρετίζει