Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

Ετικέτα: ΣΒΑΚ

Οι μετακινήσεις δεν θα είναι μηχανοκίνητες, δεν θα υπάρχουν ώρες αιχμής

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ παρέχει υποστήριξη σε δήμους και φορείς για τη δημιουργία αποτελεσματικών ΣΒΑΚ

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) δημιούργησε τη σελίδα www.svakguide.imet.gr, ένα απαραίτητο εργαλείο για όσους, Δήμους, φορείς και ...

Page 6 of 6 1 5 6