Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, 2021

Ετικέτα: ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Ένταξη στο ΕΣΠΑ της σύνδεσης της 6ης προβλήτας του ΟΛΘ με τον ΠΑΘΕ ζητούν φορείς

Τα στρατηγικά και επενδυτικά σχέδια των μελλοντικών ιδιοκτητών του ΟΛΘ για ανάκτηση της χαμένης αγοράς

Στην επίλυση ουσιωδών ζητημάτων λειτουργίας του λιμένα Θεσσαλονίκης και στις προτάσεις για την επίλυσή τους επικεντρώθηκε η συζήτηση των μελών ...

Page 4 of 4 1 3 4