Σάββατο, 31 Ιουλίου, 2021

Ετικέτα: ΨΥΧΡΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

Πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2008 η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics

Επανεκλέχτηκε πρόεδρος της ΕΕΒΨ ο Δ. Γρηγορόπουλος. Οι προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Την 1η Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής ...