Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

Ετικέτα: EUROTUNNEL

Η Groupe Eurotunnel μετονομάζεται σε Getlink, υιοθετώντας ένα πιο «αγγλοσαξωνικό» προφίλ

Λήψη μέτρων για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης από το Ευρ. Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε νομοθεσία για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της σιδηροδρομικής σύνδεσης της σήραγγας της Μάγχης ...