ΑρχικήPosts Tagged "GD Infrastutture"

Απόφαση εξέδωσε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών

Εναντίον του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Το υπουργείο Μεταφορών απέρριψε την προσφυγή

Ύστερα από πάμπολλες και πολυετείς δικαστικές

Ολοένα και ενισχύονται τα ιταλικά συμφέροντα