Ετικέτα: HELLENIC PORT COMMUNITY SYSTEM

Πραγματικότητα η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας της Ελλάδας. Τα οφέλη, αλλά και οι αντιδράσεις

Πραγματικότητα αποτελεί η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας της Ελλάδας (Ηellinic Port Community System), η οποία ένωσε τις δυνάμεις της ...