Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022

Ετικέτα: PNR

Από πρόεδρος του ΔΑΑ, διευθύνων της «Τράπεζας Αττικής», με την αρωγή Χρ. Σπίρτζη

Η Ελλάδα και 13 κράτη – μέλη καλούνται για εφαρμογή των νέων κανόνων για τα δεδομένα επιβατών αεροπορικών εταιρειών (PNR)

Προειδοποιητικές επιστολές σε 14 κράτη-μέλη (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τσεχία και Φινλανδία) απέστειλε ...