Τετάρτη, 10 Αυγούστου, 2022

Ετικέτα: RESIST

Κ. Σπηλιόπουλος, ΟΣΕ: Σε 3 ώρες θα διεξάγεται το Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Το σύστημα RESIST ενισχύει την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου. Δηλώσεις του Δρ. Άγγελου Αμδίτη

Οι οδικές υποδομές είναι ευάλωτες σε ακραία γεγονότα. Φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές σε γέφυρες και σήραγγες, ...