Ετικέτα: RESIST

Το σύστημα RESIST ενισχύει την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου. Δηλώσεις του Δρ. Άγγελου Αμδίτη

Οι οδικές υποδομές είναι ευάλωτες σε ακραία γεγονότα. Φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές σε γέφυρες και σήραγγες, ...