ΑρχικήPosts Tagged "Yachting"

Επίτιμο μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου (e-ναυλοσύμφωνο)

Με την εκλογή του επταμελούς διοικητικού

«Γέφυρα» για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών

Σημαντική είναι η συμβολή του ναυτικού