ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΈρχονται αλλαγές στα ΕΛΤΑ: Σύμβουλο για τον μετασχηματισμό τους ψάχνει η ΕΕΣΥΠ

Έρχονται αλλαγές στα ΕΛΤΑ: Σύμβουλο για τον μετασχηματισμό τους ψάχνει η ΕΕΣΥΠ

Έρχονται αλλαγές στα ΕΛΤΑ. Η ΕΕΣΥΠ, η οποία αποτελεί τον μεγαλομέτοχο του Οργανισμού, προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ.

Ο σύμβουλος καλείται να συμβάλλει στην:

-Επεξεργασία, περαιτέρω εξειδίκευση και εμπλουτισμό της εταιρικής στρατηγικής μετασχηματισμού με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις και στόχους που έχει θέσει η Διοίκηση των ΕΛΤΑ, και λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση, τις τάσεις της αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο, κ.ά.

-Οριστικοποίηση όλων των βασικών παραδοχών και υποθέσεων του βασικού πλάνου μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της προτεινόμενης προσέγγισης από τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και η λήψη των σχετικών αποφάσεων, έχοντας διατρέξει και τις απαιτούμενες αναλύσεις ευαισθησίας.

Αναλυτικές εκτιμήσεις κόστους αναδιάρθρωσης και τα απαιτούμενα κεφάλαια σε σχέση με τις ανωτέρω δράσεις σε ορίζοντα τουλάχιστον 3ετίας, όπως και των προβλεπόμενων ωφελειών, με τις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές προβλέψεις σε επίπεδο P&L, Balance Sheet and Cash Flow Statement.

-Επεξεργασία των προτεινόμενων δράσεων μετασχηματισμού για τη μετάβαση στο νέο λειτουργικό μοντέλο, λαμβάνοντας υπόψη βασικές εμπορικές, παραγωγικές και λοιπές υποστηρικτικές λειτουργίες, σε σχέση και με την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, τις αλλαγές στην αγορά, τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και σύγχρονες πρακτικές.

-Οδικό χάρτη μετασχηματισμού, με τα κύρια ορόσημα, προϋποθέσεις και αλληλεξαρτήσεις.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, αναφορικά με τα ανωτέρω, η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει ολοκληρώσει το στάδιο αξιολόγησης των στρατηγικών εναλλακτικών επιλογών, και τα παραδοτέα του εν λόγω έργου θα την συνδράμουν, ώστε να εξειδικεύσει όλες τις παραδοχές, αλλά και να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για να εκκινήσει η υλοποίηση του μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ.

Στα αμιγώς οικονομικά μεγέθη, τα ΕΛΤΑ, εάν και το 2018 γνώρισαν άνοδο του κύκλου εργασιών, παρουσίασαν αρνητικά ίδια κεφάλαια 68,85 εκατ. ευρώ.

Ανά κατηγορία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2018, σε ενοποιημένο επίπεδο, στο ποσό των 363.267 χιλ. ευρώ, έναντι 323.251 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και 340.757 χιλ. (δημοσιευμένα στοιχεία), παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, έναντι των αναθεωρημένων και 6,6% έναντι των δημοσιευμένων στοιχείων αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 324.871 χιλ., έναντι 293.244 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) αυξημένος κατά 10,8% και 310.750 χιλ. το 2017 (δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένος κατά 4,5%.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες 20.192 χιλ., έναντι ζημιών 14.947 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και κερδών 1.275 χιλ. (δημοσιευμένα στοιχεία).

Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ύψους 15.017 χιλ., έναντι ζημιών € 15.588 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και κερδών € 634 χιλ. (δημοσιευμένα στοιχεία).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο