ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΈσοδα 310,7 εκατ. ευρώ και ζημιές 15,9 εκατ. σημείωσαν, το 2017, τα ΕΛΤΑ. Απαίτηση 252,8 εκατ. από την Καθολική Υπηρεσία

Έσοδα 310,7 εκατ. ευρώ και ζημιές 15,9 εκατ. σημείωσαν, το 2017, τα ΕΛΤΑ. Απαίτηση 252,8 εκατ. από την Καθολική Υπηρεσία

Οριακή μείωση του κύκλου εργασιών και διεύρυνση καθαρών ζημιών σημείωσαν, πέρσι, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 310,7 εκατ., έναντι 311,7 εκατ. το 2016, μειωμένος κατά 0,3%, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους διευρύνθηκαν στα 15,9 εκατ., έναντι 13,6 εκατ.

Τα ιδία κεφάλαια της εταιρείας είναι χαμηλά, με αποτέλεσμα να απαιτείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι απαιτήσεις από την Καθολική Υπηρεσία ανέρχονται στα 252,83 εκατ. για την περίοδο 2013-17.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα ΕΛΤΑ, τα οποία άλλαξαν διοίκηση των περασμένη εβδομάδα, επιχειρούν τα τελευταία έτη σε ένα ιδιαίτερα δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, επί σειρά ετών, δημιουργούν ισχυρές πιέσεις στην ταχυδρομική αγορά, οδηγώντας αφενός στη μείωση ζήτησης ταχυδρομικών υπηρεσιών εκ μέρους των καταναλωτών και αφετέρου, στη συνεχή τάση εξοικονόμησης ταχυδρομικών δαπανών εκ μέρους των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις παρέχουν κίνητρα προς το πελατολόγιό τους για ηλεκτρονική επικοινωνία, μειώνουν τη συχνότητα ταχυδρομικών αποστολών και μετατοπίζουν επιστολές σε χαμηλότερα κλιμάκια βάρους με αποτέλεσμα την αλλαγή κλίμακας τιμολόγησης.

Οι εξελίξεις ταυτόχρονα στο ρυθμιστικό περιβάλλον, μέσω της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς και της ραγδαίας αύξησης του ανταγωνισμού συνεπάγονται την, σε μεγάλη κλίμακα, συμπίεση τιμών και περιθωρίων κέρδους.

Η πλήρως απελευθερωμένη αγορά συνεπάγεται επιπλέον περιπτώσεις απώλειας μεγάλων πελατών και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Καταβάλλονται προσπάθειες για επανένταξη στο πελατολόγιο των ήδη απολεσθέντων πελατών, καθώς και για διακράτηση των υπαρχόντων με όχημα την ανταπόκριση στις εξατομικευμένες απαιτήσεις τους.

Στη προσπάθεια ανάσχεσης του ρυθμού μείωσης των εσόδων της επιχείρησης αναμένεται να συμβάλλει και ο άμεσος επαναπροσδιορισμός της εμπορικής πολιτικής, όπου απαιτείται, βάσει ελκυστικότητας/κερδοφορίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Η εντεινόμενη ηλεκτρονική υποκατάσταση (για παράδειγμα e-banking, e-statement, e-invoice), καθώς και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την αποκλειστικά ηλεκτρονική διεκπεραίωση των φορολογικών δηλώσεων) που επεκτείνεται πλέον στο σύνολο του Ελληνικού Δημοσίου ασκούν περαιτέρω πιέσεις στα έσοδα των ΕΛΤΑ από την κύρια δραστηριότητά τους, την αλληλογραφία η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των εσόδων τους.

Τα έσοδα επιπλέον των χρηματοοικονομικών προϊόντων ΕΛΤΑ (της δεύτερης μεγαλύτερης πηγής εσόδων της επιχείρησης) με σημαντικότερα την ταχυπληρωμή και τη συνεργασία με την Eurobank εμφανίζουν καθοδική τάση ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, του ανταγωνισμού στον κλάδο, αλλά και της διείσδυσης του internet banking και άλλων τεχνολογιών.

Τα έσοδα των επιταγών εσωτερικού που είχαν σημειώσει αύξηση ως μια εναλλακτική στην επιβολή των capital controls φθίνουν πλέον ως απόρροια της χαλάρωσης αυτών.

Τα ΕΛΤΑ συμμετείχαν τον Δεκέμβριο του 2015 στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, αποκτώντας 10 εκ. μετοχές έναντι € 0,30 (συνολικό τίμημα € 3 εκ.).

H μείωση στην τιμή της μετοχής που καταγράφεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (τιμή μετοχής € 0,0365 στις 29/12/2017) συνεπάγεται αντίστοιχες απώλειες στην αποτίμηση της συμμετοχής αυτής.

Τέλος, το εντονότερο πρόβλημα της επιχείρησης αποτελεί η στενότητα ταμεικών διαθεσίμων. Η καθυστέρηση είσπραξης της αποζημίωσης του καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας της τριετίας 2013 – 2015, καθώς και στη συνέχεια του 2016 (το οποίο έχει υποβληθεί προς επαλήθευση στην ΕΕΤΤ) εντείνει την πίεση στη ρευστότητα της επιχείρησης.

Στην ίδια κατεύθυνση συμβάλλει και η αυξανόμενη πίεση εκ μέρους των μεγάλων πελατών για επιμήκυνση του χρόνου πίστωσης.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο