ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΔιαγωνισμός για την προσαρμογή της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών

Διαγωνισμός για την προσαρμογή της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προχωρά στην προκήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών”.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών με στόχο τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό της ΕΕΤΤ για τη μετάβασή της σε ένα σύγχρονο μοντέλο διοικητικών και οργανωτικών δομών, οι οποίες αφενός θα εναρμονίζονται με τη συνεχή ανάπτυξη των αγορών (δικτύων και υπηρεσιών) ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και τις ραγδαίες κανονιστικές αλλαγές και αφετέρου θα είναι προσαρμοσμένες στις διαρκώς εξελισσόμενες και αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και καταναλωτών των αγορών αυτών.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 325.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ορίζεται σε 20 μήνες.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 19/12/2018 και ώρα 11:00.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο