ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΕΕΤΤ: Αναρτήθηκαν τα ερωτηματολόγια για τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική ή/και Ειδική Άδεια για το 2020

ΕΕΤΤ: Αναρτήθηκαν τα ερωτηματολόγια για τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική ή/και Ειδική Άδεια για το 2020

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανάρτησε τα ερωτηματολόγια, που πρέπει να συμπληρώσουν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική ή/και Ειδική Άδεια, για το 2020.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ η διαδικασία έχει ως εξής:

Α. Υποβολή Ερωτηματολογίων

Τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να αποσταλούν στην ΕΕΤΤ, μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση postalstatistics@eett.gr, έως την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και να είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένα και αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό αρχείο excel.

Β. Διαδικασία Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων

α) Επιλέγετε το αρχείο της Γενικής ή της Ειδικής Άδειας ανάλογα με το είδος της άδειας που κατέχετε.

β) Αποθηκεύετε το ηλεκτρονικό αρχείο στον υπολογιστή σας με όνομα τον Αριθμό Μητρώου της επιχείρησης στην ΕΕΤΤ (π.χ. “11-058.xls” για επιχείρηση με Α.Μ.: 11-058).

γ) Συμπληρώνετε και τα δύο λογιστικά φύλλα, Ποσοτικό και Ποιοτικό καταχωρώντας τις απαντήσεις σας. (Προσοχή: Οι πίνακες 3,4, και 5 του Ποσοτικού συμπληρώνονται μόνο από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων).

Οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια συμπληρώνουν και τρίτο φύλλο «Πρόσβαση στο ΤΔ του ΦΠΚΥ».

Οι επιχειρήσεις που είτε απασχολούν κατ’ ελάχιστον 50 πρόσωπα ως εργαζόμενους και συμμετέχοντες στην παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, είτε είναι εγκατεστημένοι σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, οφείλουν να συμπληρώσουν οφείλουν να συμπληρώσουν επιπρόσθετα το φύλλο που αναφέρεται στον Κανονισμό EE 2018-644 Αρθ. 4 σύμφωνα με την ΕΕΤΤ ΑΠ.: 910/003/2019.

Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση των στοιχείων, ελέγχετε την ορθότητά τους και σώζετε το αρχείο.

δ) Επισυνάπτετε το αρχείο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση postalstatistics@eett.gr.

Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης θα βρείτε στα αντίστοιχα φύλλα του ερωτηματολογίου.

Γ. Δήλωση Εσόδων και Πλήθους Αντικειμένων

 

 

Σε περίπτωση συνεργασίας σας με άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών, δηλώνετε τα έσοδα και το πλήθος αντικειμένων σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις:

Περίπτωση 1

Εταιρεία Α: Σύμβαση με τον Αποστολέα, ευθύνη της αποστολής, τιμολόγηση του αποστολέα

Εταιρεία Β: Λειτουργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας Α

Και οι δύο εταιρείες συμπληρώνουν και υποβάλουν το ερωτηματολόγιο, αλλά :

Η Εταιρεία Α δηλώνει στα ερωτηματολόγια τον αριθμό των αντικειμένων και τα αντίστοιχα έσοδα. Επί των εσόδων αυτών καταβάλλονται τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη στην ΕΕΤΤ.

Η Εταιρεία Β δεν δηλώνει ούτε αντικείμενα ούτε έσοδα για τις αποστολές αυτές.

————————————————————————————————————————————

Περίπτωση 2

Εταιρεία Α: Λειτουργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας Β

Εταιρεία Β: Σύμβαση με τον αποστολέα, ευθύνη της αποστολής, τιμολόγηση του αποστολέα

Και οι δύο εταιρείες συμπληρώνουν και υποβάλουν το ερωτηματολόγιο, αλλά :

Η Εταιρεία Β δηλώνει στα ερωτηματολόγια τον αριθμό των αντικειμένων και τα αντίστοιχα έσοδα. Επί των εσόδων αυτών καταβάλλονται τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη στην ΕΕΤΤ.

Η Εταιρεία Α δεν δηλώνει ούτε αντικείμενα ούτε έσοδα για τις αποστολές αυτές.

Δ. Υποχρέωση Υποβολής Ερωτηματολογίων

Η υποβολή του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική ακόμη και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Η επιχείρηση δεν πραγματοποίησε έσοδα από ταχυδρομική δραστηριότητα κατά το εξεταζόμενο έτος (2020). Η μη υποβολή ερωτηματολογίου δεν συνεπάγεται ότι η επιχείρηση δηλώνει μηδενική ταχυδρομική δραστηριότητα.
  • Η επιχείρηση διακίνησε ταχ. αντικείμενα αποκλειστικά κατ’ εντολή και για λογαριασμό άλλης ταχυδρομικής επιχείρησης με Γενική Άδεια (με ΣΥΔΕΤΑ άλλης αδειοδοτημένης επιχείρησης), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού Γενικών Αδειών – ΦΕΚ 1700/Β/10-07-2013).
  • Η επιχείρηση διακίνησε ταχ. αντικείμενα αποκλειστικά κατ’ εντολή και για λογαριασμό άλλης ταχυδρομικής επιχείρησης με Ειδική Άδεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού Ειδικών Αδειών – ΦΕΚ 1876/Β/31-07-2013).

Ε. Αρχεία Ερωτηματολογίων

Γ ε ν ι κ ή ς    Ά δ ε ι α ς

Ερωτηματολόγιο σε μορφή Excel

Ε ι δ ι κ ή ς    Ά δ ε ι α ς

Ερωτηματολόγιο σε μορφή Excel

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν σχόλια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το e-mail: postalstatistics@eett.gr

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο