ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΔιαγωνισμός της ΕΕΕΤ, ύψους 230.000 ευρώ, για τη μέτρηση διακίνησης αλληλογραφίας εσωτερικού Α’ προτεραιότητας

Διαγωνισμός της ΕΕΕΤ, ύψους 230.000 ευρώ, για τη μέτρηση διακίνησης αλληλογραφίας εσωτερικού Α’ προτεραιότητας

Στη διεξαγωγή ανοικτού διεθνή, διαγωνισμού για τη μέτρηση του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας εσωτερικού Α’ προτεραιότητας της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας προχωρά η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις 230.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, η περίοδος μέτρησης θα είναι 24μηνη, ενώ θα υπάρξει και μία δοκιμαστική περίοδος 4 εβδομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών της ΕΕΤΤ, (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι), από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Νοεμβρίου 2018 (ώρα 12:00).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 13:00 μ.μ., μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της ΕΕΤΤ, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο