ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕκτός η Eurobank από το μετοχικό κεφάλαιο των ΕΛΤΑ. Έγινε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 100 εκατ. ευρώ

Εκτός η Eurobank από το μετοχικό κεφάλαιο των ΕΛΤΑ. Έγινε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 100 εκατ. ευρώ

Μετοχικές ανακατατάξεις στα ΕΛΤΑ, έπειτα από την χθεσινή γενική συνέλευση μετόχων του Οργανισμού.

Του Φώτη Φωτεινού 

Η γενική συνέλευση αποφάσισε, στην αρχή, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΤΑ κατά το ποσό των 340,81 εκατ. ευρώ, διαγράφοντας τις μετοχές της ΕΕΣΥΠ (αντιστοιχούσαν στο 90% του μετοχικού κεφαλαίου) και της Eurobank (αντιστοιχούσαν στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια, με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης που δημοσιεύει το metaforespress.gr, επήλθε ταυτόχρονα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100 εκατ. ευρώ.

Η ΑΜΚ των 100 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μετασχηματισμού του Οργανισμού, το οποίο – μεταξύ άλλων – περιλαμβάνει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προσωπικού, μειώσεις μισθών 8%, αποζημίωση της Καθολικής Υπηρεσίας για τα έτη 2013 – 2020 (180 εκατ. ευρώ), ενίσχυση των πρακτορείων και του outsourcing και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης των ΕΛΤΑ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Δεκεμβρίου 2020 επήλθε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 340.814.323,80 ευρώ, με την ακύρωση του συνολικού αριθμού των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι 200.479.014 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,7 ευρώ εκάστης, με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων από τον λογαριασμό του ισολογισμού (31/12/2019) «Αποθεματικά εύλογης αξίας», 218.820.000 ευρώ, και με παράλληλη διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Ζημιές εις νέον» 121.994.323,80 ευρώ, ως εξής:

α) Στη μέτοχο «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», που κατείχε μετοχές, που αναλογούσαν στο 90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ακυρώθηκαν 180.431.114 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,7 ευρώ έκαστη, και

β) Στη μέτοχο «Eurobank ΑΕ», που κατείχε 20.047.900 μετοχές, που αναλογούσαν στο 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ακυρώθηκαν 20.047.900 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,7 ευρώ έκαστη.

Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης επήλθε ταυτόχρονα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 100.000.000 ευρώ, με την έκδοση 100.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,4 ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 1 (ένα) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 100.000.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 100.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,4 ευρώ η κάθε μία.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ και 60.000.000 ευρώ «υπερ το άρτιον».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο