ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΤι έδειξαν οι έλεγχοι της ΑΔΑΕ για τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών

Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΑΔΑΕ για τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών

Στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων, αναφορικά με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και τον έλεγχο της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου που προβλέπονται στη νομοθεσία, αποσκοπούν οι έλεγχοι που διενεργεί η ΑΔΑΕ στους παρόχους υπηρεσιών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Όπως σημειώνει η Αρχή, οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους και αφορούν κυρίως: την εφαρμογή της νομοθεσίας, των κανονισμών και των εγκεκριμένων πολιτικών ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των παρεχομένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και των διαδικασιών που απορρέουν από αυτές, την εξέταση των περιστατικών ασφάλειας που παρουσιάζονται, την εξέταση τεχνικών προβλημάτων, τα οποία κοινοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και τέλος τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων του απορρήτου των επικοινωνιών με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου.

Ειδικά για τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών, η ΑΔΑΕ διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους εν λόγω παρόχους με σκοπό να διερευνηθεί η εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Αρχή πολιτικής για τη διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών διαδικασιών, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό που έχει εκδώσει η Αρχή για τη διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΦΕΚ 384/Β΄/24.3.2005).

Κατά τη διάρκεια του 2017, η ΑΔΑΕ πραγματοποίησε τρεις τακτικούς ελέγχους σε αντίστοιχο αριθμό παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίοι περιλάμβαναν 14 επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των παρόχων.

Ειδικότερα, έχουν ολοκληρωθεί τακτικοί έλεγχοι στις εξής εταιρείες: Eurofreight Hellas Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Quick International Freight Services ΕΠΕ (QFS), ACSPOST, Degaitas Transport Services και βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης από την ολομέλεια της ΑΔΑΕ οι τακτικοί έλεγχοι των ακόλουθων εταιρειών: ΕΛΤΑ ΑΕ (επτά επισκέψεις), DHL Hellas AE (έξι επισκέψεις), UPS Greece INC (δύο επισκέψεις) και Σ. Ταβλαρίδης Ταχυμεταφορές (δύο επισκέψεις).

Ακόμη, ο έλεγχος που αφορά στον πάροχο Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ τελεί υπό επεξεργασία και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τακτικοί έλεγχοι και οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το διάστημα (2015-2017).

2 έκτακτοι έλεγχοι

Το 2017, η ΑΔΑΕ διενήργησε δύο εκτάκτους ελέγχους σε παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών μετά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Αρχή.

Ειδικότερα, ελέγχθηκε η εταιρεία: ΕΛΤΑ ΑΕ (μία επίσκεψη), έλεγχος που ολοκληρώθηκε εντός του 2017, καθώς και η εταιρεία Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ, έλεγχος που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018.

20 καταγγελίες και ερωτήματα που αφορούν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες

Η Αρχή το 2017 επεξεργάστηκε 20 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 17 ολοκληρώθηκαν εντός του έτους, ενώ οι τρεις βρίσκονται στο στάδιο έγκρισης από την Ολομέλεια της Αρχής.

Από τις ολοκληρωμένες εντός του 2017 καταγγελίες οι πέντε είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα έτη.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι μία εξ αυτών αφορούσε θέμα για το οποίο η ΑΔΑΕ δεν είναι αρμόδια.

Το 2017, η Αρχή παρέλαβε τέσσερα ερωτήματα από πολίτες τα οποία απαντήθηκαν εντός του έτους.

Πολιτικές διασφάλισης απορρήτου επικοινωνιών

Μέσα στο 2017, η ΑΔΑΕ, αντλώντας στοιχεία από το ισχύον μητρώο της ΕΕΤΤ, το οποίο περιλαμβάνει τις εταιρείες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, απέστειλε επιστολές προς τις εγγεγραμμένες εταιρείες, με σκοπό να ενημερώσει εκ νέου τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών που δεν έχουν υποβάλει πολιτική διασφάλισης απορρήτου (ΠΔΑΤΥ).

Επίσης, ενημέρωσε τις νεοσυσταθείσες εταιρείες, για τη σχετική υποχρέωσή τους και παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά, εφόσον ήταν εφικτό, με τις ήδη υπάρχουσες ταχυδρομικές επιχειρήσεις για να τους υπενθυμίσει την ανάγκη υποβολής ΠΔΑΤΥ, να ενημερώσει για την πολιτική που πρέπει να υποβάλουν και να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για τις εταιρείες αυτές.

Το 2017 κατατέθηκαν και εξετάστηκαν από την ΑΔΑΕ 24 νέες Πολιτικές Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ). Από αυτές 19 εγκρίθηκαν, εκ των οποίων μία αναθεωρημένη, ενώ πέντε δεν εγκρίθηκαν. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εγκεκριμένες πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου αφορούν τις επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν μέσω των δικτύων τους πάνω από το 95% των ταχυδρομικών αντικειμένων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο