ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΩς τις 11 Μαρτίου οι προτάσεις για τη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική 2020-2022 και το Πρόγραμμα Εργασιών 2020 του ERGP

Ως τις 11 Μαρτίου οι προτάσεις για τη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική 2020-2022 και το Πρόγραμμα Εργασιών 2020 του ERGP

Ο πρόεδρος του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) για το 2020 και αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ στον τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, Δρ. Σπύρος Παντελής, σε συνεργασία με την ομάδα δράσης Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής του Σώματος, καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να στείλουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους στο πλαίσιο σχεδιασμού του ERGP για:

  • τη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική για τα έτη 2020-2022 και
  • το Πρόγραμμα Εργασιών για το 2020.

Σε ότι αφορά τη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική για τα έτη 2020-2022, στόχος είναι να εντοπιστούν στρατηγικές κατευθύνσεις και συγκεκριμένοι τομείς που θα αντικατοπτρίσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες των ταχυδρομικών χρηστών καθώς και την αναμενόμενη μεταρρύθμιση της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Σε ότι αφορά το Πρόγραμμα Εργασιών 2020 εκεί θα πρέπει να εντοπισθούν οι προτεραιότητες σε συγκεκριμένους τομείς και συγκεκριμένα επιθυμητά παραδοτέα για το 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34001 και να στείλουν τις απόψεις και προτάσεις τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις GROW-ERGP@ec.europa.eu και ergp2020@eett.gr  έως τις 11 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι, το ERGP είναι ευρωπαϊκό όργανο που συστάθηκε το 2010 και μέλη του είναι οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) 28 κρατών-μελών της ΕΕ.

Λειτουργεί ως όργανο προβληματισμού, συζήτησης και παροχής συμβουλών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και παράλληλα διευκολύνει τη διαβούλευση, το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ΕΡΑ του τομέα.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο