ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧωρίς δασμούς, μόνο με ΦΠΑ, τα εμπορεύματα καταγωγής Ην. Βασιλείου. Τι ισχύει για τα ταχυδρομικά δέματα

Χωρίς δασμούς, μόνο με ΦΠΑ, τα εμπορεύματα καταγωγής Ην. Βασιλείου. Τι ισχύει για τα ταχυδρομικά δέματα

Από 1.1.2021, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται εκτός Τελωνειακής Ένωσης της ΕΕ και, ως εκ τούτου, οι αποστολές εμπορευμάτων και αγαθών μεταξύ των δύο μερών υπάγονται σε τελωνειακό έλεγχο (σύμφωνα με τον Κανονισμό 952/2013 της ΕΕ).

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Εξωτερικών, επισημαίνεται ότι:

1)Για τα εμπορεύματα που έχουν καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο:

-ΔΕΝ επιβάλλεται δασμός («μηδενικός προτιμησιακός δασμός»).

-Επιβάλλεται ΦΠΑ εισαγωγής (σύμφωνα με τους εθνικούς συντελεστές ανά αγαθό).

-Ελέγχονται τυχόν περιορισμοί, απαγορεύσεις και αδειοδοτήσεις ανά είδος εμπορεύματος και αγαθού (σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία).

2)Για τα εμπορεύματα που έχουν καταγωγή από τρίτες χώρες, αλλά εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβάλλεται και δασμός.

Ανάλογα με το είδος της αποστολής των αγαθών (εμπορικού ή μη εμπορικού χαρακτήρα), την αξία των εμπορευμάτων και τον τρόπο εισόδου/μεταφοράς τους στη χώρα μας (π.χ. μεταφορά μέσω ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών, προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών), ακολουθούνται, κατά περίπτωση, τελωνειακές διαδικασίες διευκόλυνσης και απλούστευσης και σχετικές δασμοφορολογικές απαλλαγές.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα Τελωνεία δεν επιβάλλουν καμία άλλη χρέωση.

Τέλη εκτελωνισμού, που επιβάλλουν μεταφορικές εταιρείες και ταχυδρομεία/μεταφορές, λοιπές αμοιβές τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (πχ., τελωνειακή αντιπροσώπευση) και κόστη για διάφορα δικαιώματα (αποθήκευση, πρακτόρευση, διατακτικές) υπάγονται στη συμβατική σχέση μεταξύ του μεταφορέα και του πελάτη/παραλήπτη.

Είναι δικαίωμα του καταναλωτή να τα αναζητεί και να ενημερώνεται εγκαίρως για τα παραπάνω.

Αντίστοιχα είναι υποχρέωση των εκτελωνιστικών εταιρειών ή άλλων παρόχων υπηρεσιών (μεταφορικών κ.λπ.) να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τα επιπλέον κόστη που ενδέχεται να προκύπτουν κατά τη συναλλαγή υπό το νέο καθεστώς που ισχύει από 1.1.2021.

Προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων τα ερωτήματα-αναφορές μόνο όσον αφορά τα ταχυδρομικά δέματα, μπορούν να υποβάλλονται στις τρεις Τελωνειακές Περιφέρειες της χώρας ως ακολούθως:

Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής:

Τηλ.: 213 2112428, 210 4511389, 210 4525411

e-mail: telp.attikis@aade.gr και telp.attikis-ddeka@aade.gr

Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης:

Τηλ.: 231 3334227, 231 3334228, 231 3334238

e-mail: telp.thessalonikis@aade.gr

Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας:

Τηλ.: 261 3622165, 261 3622175, 261 3622167

e-mail: telp.achaias@aade.gr

Αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται και μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/menoy/brexit) και του yπουργείου Εξωτερικών (https://brexit.gov.gr/).

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΑΣΜΟΙ ΦΠΑ Λοιπές άδειες/ εγκρίσεις/ περιορισμοί ή απαγορεύσεις
Ι. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Το ΗΒ από 1.1.2021 είναι Τρίτη Χώρα για την ΕΕ- Η εισαγωγή εμπορευμάτων και αγαθών υπόκειται σε τελωνειακό έλεγχο και κατά περίπτωση διατυπώσεις Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ)

Για αγαθά που δεν είναι καταγωγής Η.Β. εφαρμόζονται δασμοί  κατά το Δασμολόγιο

Επιβάλλεται.

Συντελεστής, σύμφωνα με τον ισχύοντα στο εσωτερικό της χώρας και τη δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος/ αγαθού

Σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία*
ΙΙ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία*
1.       ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (αξία)
1.1.   Μέχρι 22 ευρώ Χωρίς διατυπώσεις Απαλλαγή** Απαλλαγή
1.2.   Από 22 έως 150 ευρώ ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής- Ηλεκτρονικά στο ICISNET Απαλλαγή** Καταβολή
1.3.   Από 150 έως 1000 ευρώ ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής- Ηλεκτρονικά στο ICISNET Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ) Καταβολή
1.4.   Από 1000 ευρώ και άνω Ηλεκτρονική διασάφηση (ΕΔΕ) στο ICISNET Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ) Καταβολή
2.       ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ)
2.1.   Έως 45 ευρώ Χωρίς διατυπώσεις Απαλλαγή*** Απαλλαγή
2.2.   Από 45 έως 500 ευρώ

 

ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής- Ηλεκτρονικά στο ICISNET Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β.  (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ)

Χωρίς προσκόμιση αποδεικτικού καταγωγής.

Καταβολή
2.3.   Από 500 ευρώ έως 1000 ευρώ ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής- Ηλεκτρονικά στο ICISNET Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β.  (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ)

Απαιτείται αποδεικτικό καταγωγής

 Καταβολή
2.4.   Από 1000 ευρώ και άνω Ηλεκτρονική διασάφηση (ΕΔΕ) στο ICISNET Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β.  (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ)

Απαιτείται αποδεικτικό καταγωγής

Καταβολή
ΙΙΙ. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία*
1.       Έως 430 ευρώ Χωρίς διατυπώσεις Απαλλαγή****  – ανεξαρτήτως  καταγωγής Απαλλαγή
2.       Από  430 έως 1.000 ευρώ

 

 

Ειδική διαδικασία Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ) .

Χωρίς προσκόμιση αποδεικτικού καταγωγής.

Καταβολή
3.       Από 1.000 έως 1.200 ευρώ Τηρούνται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση διατυπώσεις Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ) .

Χωρίς προσκόμιση αποδεικτικού καταγωγής.

Καταβολή
4.       Από 1.200 και άνω ευρώ  Ηλεκτρονική διασάφηση (ΕΔΕ) στο ICISNET Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής  Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ)

Απαιτείται αποδεικτικό καταγωγής.

Καταβολή
IV. ΑΓΑΘΑ ΜΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΗΒ –ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΙΙ.2 ΚΑΙ ΙΙΙ

 Άνω των ορίων ατέλειας και έως 700 ευρώ

-ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής- Ηλεκτρονικά στο ICISNET

-Ειδική διαδικασία

Είναι δυνατή η εφαρμογή  κατ΄ αποκοπή δασμού 2.5% Καταβολή

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο