Αρχική(ΤΑΧΟ)ΓΡΑΦΟΣΟι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ «έβαλαν πλάτη» για τη βιωσιμότητα του οργανισμού

Οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ «έβαλαν πλάτη» για τη βιωσιμότητα του οργανισμού

Μια από τις δυσκολότερες αποφάσεις έλαβαν οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ. Υπέγραψαν «Κοινή Συμφωνία Πλαίσιο» τριετούς διάρκειας (2017 – 2020), η οποία προβλέπει  μείωση μισθολογικού κόστους κατά 13,8%.

Ωστόσο, η μείωση αυτή συνοδεύεται από «ρήτρες ανάπτυξης», τόσο από πλευράς της διοίκησης του οργανισμού, όσο και του ελληνικού δημοσίου.

Με άλλα λόγια, η μείωση του μισθολογικού κόστους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ρυθμό ανάπτυξης του οργανισμού και την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου.

Τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας

Βασικά στοιχεία της συμφωνίας αποτελούν η επέκταση των ΕΛΤΑ στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, η ολοκλήρωση των υπηρεσιών εκτελωνισμού και η ανάπτυξη στην αγορά δεμάτων.

Από την άλλη πλευρά, από 01/09/2017, το συνολικό μηνιαίο μισθολογικό κόστος μειώνεται σε ποσοστό 13,8%, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αύξηση του ωραρίου εργασίας κατά είκοσι λεπτά, ο επανακαθορισμός της χιλιομετρικής αποζημίωσης, το πτυχιακό επίδομα νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού και ο επαναπροσδιορισμός των πρόσθετων αμοιβών και επιδομάτων.

Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε η κατάρτιση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου «ΕΛΤΑ 2017-2021», με βασικά στοιχεία:

-την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των ραγδαία αναπτυσσόμενων αγορών των ταχυμεταφορών, της διακίνησης δεμάτων – μικροδεμάτων, των μεταφορών, των τραπεζικών προϊόντων, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των logistics και,

-την είσοδο σε νέες δυναμικές αγορές, όπως η ενέργεια, ο εκτελωνισμός δεμάτων και άλλα, με ανάπτυξη ανάλογων προϊόντων, υπηρεσιών και συνεργασιών.

Ειδική αναφορά γίνεται, τόσο στη συμφωνία, όσο και στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την επέκταση στον κλάδο της ενέργειας.

Η είσοδος των ΕΛΤΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή, που αποσκοπεί αφενός στην αξιοποίηση της ευκαιρίας της απελευθέρωσης της συγκεκριμένης αγοράς και αφετέρου, στην αντιμετώπιση των κρίσιμων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΕΛΤΑ.

Επισημαίνεται ότι η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας φθάνει σήμερα τα 6 δισ. ευρώ, τη στιγμή που το σύνολο της ταχυδρομικής αγοράς τα 600 εκατ. ευρώ (από τα οποία ο Όμιλος των ΕΛΤΑ καρπώνεται τα μισά), ενώ τα επόμενα δυόμιση χρόνια οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά (πάνω από 20 σήμερα), εξαιρουμένης της ΔΕΗ, θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μερίδιο από το 50%, δηλαδή 3 δισ. ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η πτώση του επιστολικού ταχυδρομείου, λόγω της ηλεκτρονικής υποκατάστασης είναι ραγδαία, με αποτέλεσμα τα έσοδα από την αλληλογραφία, από τα 433 εκατ. ευρώ που ήταν το 2008, να φθάσουν τα 192,6 εκατ. το 2016, ήτοι πτώση 56%.

Αυτό, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση της αγοράς και άλλους παράγοντες, οδήγησαν σε φθίνουσα πορεία τα συνολικά έσοδα του οργανισμού, τα οποία από 605 εκατ. ευρώ το 2008, έφθασαν τα 325 εκατ. ευρώ το 2016. Μάλιστα, η μείωση των εσόδων από το 2008, μέχρι σήμερα, προσεγγίζει το 50%.

Η επιχειρηματολογία των εργαζομένων

Σύμφωνα με τους εργαζομένους (ΠΟΣΤ), «στην τόσο κρίσιμη αυτή στιγμή ήμασταν υποχρεωμένοι να ανταπεξέλθουμε στην ασφυκτική πίεση πολλών αρνητικών παραγόντων.

Στο ταμειακό έλλειμμα της επιχείρησης που φθάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως, στη συνεχόμενη δραματική συρρίκνωση των ταχυδρομικών εργασιών και την επακόλουθη πτώση των εσόδων, στις οφειλές του Δημοσίου, στον κίνδυνο να μην αποζημιωθεί η Καθολική Υπηρεσία, στην έλλειψη προσωπικού και τέλος, στην απειλή ένταξης των ΕΛΤΑ στο Κεφάλαιο Α’ του νόμου 3429/2005, με ότι συνεπάγεται αυτή η εξέλιξη.

Παράλληλα, έπρεπε επειγόντως να κατοχυρώσουμε το θεσμικό μας πλαίσιο, προτού η τύχη των Ελληνικών Ταχυδρομείων περάσει εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών (Ε.ΔΗ.Σ.), δηλαδή στο Υπερταμείο, αλλά και να προωθήσουμε την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου, δεδομένου ότι αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση η ύπαρξη σχεδίου αναδιοργάνωσης για τα ΕΛΤΑ, κατά την είσοδό τους στην Ε.ΔΗ.Σ.

Σε διαφορετική περίπτωση, όλα όσα έχουμε πετύχει και υπερασπιστεί μέχρι σήμερα θα βρισκόταν μετέωρα.

Σε ότι αφορά τη μείωση του συνολικού μικτού μισθολογικού κόστους κατά 13,8% (ποσοστό που ξεκίνησε από 27%, όταν άρχισαν οι διαπραγματεύσεις), αυτή θα περιγραφεί αναλυτικά ανά περίπτωση, σε Παράρτημα που θα αποτελέσει και αναπόσπαστο τμήμα της Κοινής Συμφωνίας Πλαίσιο και θα συμφωνηθεί και θα υπογραφεί μέχρι 31-07-2017.

Η Συμφωνία ορίζει ρητά ότι δε θα πραγματοποιηθούν άλλες μειώσεις μισθών και ότι με τη λήξη της οι μισθοί θα επανέλθουν τουλάχιστον στο ύψος του Αυγούστου του 2017. Τέλος, με τη ρήτρα ανάπτυξης που περιλαμβάνεται, θα πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας αποκατάσταση της απώλειας των εισοδημάτων.

Επιπλέον, η Διοίκηση, δεσμεύεται να παρουσιάσει άμεσα προς διαβούλευση με τους εργαζομένους το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛΤΑ 2017-2021, βάσει του οποίου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές του Οργανισμού, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα του παρόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος, αλλά και να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα του και τις ευκαιρίες που εμφανίζονται.

Με αυτό το βήμα, επιτυγχάνεται η συγκρότηση ενός προγράμματος άμεσων και μεσοπρόθεσμων δράσεων, με στόχους τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας του ταχυδρομείου και την προστασία των θέσεων εργασίας και του εισοδήματος των εργαζόμενων».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο