Αρχική(ΤΑΧΟ)ΓΡΑΦΟΣTα υδροπλάνα θα (ξανα)πετάξουν στην Ελλάδα. Οι βασικές αλλαγές του νέου νομοσχεδίου

Tα υδροπλάνα θα (ξανα)πετάξουν στην Ελλάδα. Οι βασικές αλλαγές του νέου νομοσχεδίου

Έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια τα υδροπλάνα ετοιμάζονται να πετάξουν στην Ελλάδα. Το υπουργείο Μεταφορών, έστω και με καθυστέρηση, δεδομένου ότι η δημόσια διαβούλευση είχε ολοκληρωθεί στα τέλη του 2016, κατέθεσε το σχετικό σχέδιο νόμου, με την ελπίδα ότι το νομοσχέδιο θα αποτελέσει το καθοριστικό βήμα για τη επαναδραστηριοποίηση των υδροπλάνων στη χώρα.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το πρώτο δίκτυο υδροπλάνων θα δημιουργηθεί στο Ιόνιο Πέλαγος και τη Δυτική Ελλάδα.

Στην εγχώρια αγορά δραστηριοποιούνται δυο εταιρείες, η Ελληνικά Υδατοδρόμια και η Hellenic Seaplanes, οι οποίες έχουν καταφέρει, σύμφωνα με δηλώσεις τους, να προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, τα βασικά σημεία που εισάγει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4146/2013), αφορούν τα ακόλουθα:

-Δυνατότητα διαχωρισμού της διαδικασίας αδειοδότησης σε δύο στάδια, ώστε ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, εφόσον το επιθυμεί, να διαφοροποιείται από τον κάτοχο άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του υδατοδρομίου.

Η πρόταση αυτή αναμένεται να επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό την αδειοδότηση των υδατοδρομίων, εισάγοντας μια απλούστερη και ρεαλιστική διαδικασία, περισσότερο φιλική για τους εν δυνάμει επενδυτές, που επιπλέον διευκολύνει και προωθεί συνέργειες τύπου ΣΔΙΤ.

-Η άδεια ίδρυσης εκδίδεται υποχρεωτικά στο όνομα ΟΤΑ ή Λιμενικού Ταμείου ή Οργανισμού Λιμένος ή Φορέα ή Υπηρεσία του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

-Διευκολύνεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την ίδρυση του υδατοδρομίου σε λιμένα, ανεξαρτήτως της νομικής προσωπικότητας που κατέχει ο ενδιαφερόμενος (λιμένας ή ιδιώτης), αίροντας έτσι τη διακριτική μεταχείριση που υπάρχει στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, Ν. 4146/2013.

Επιπλέον τα υδατοδρόμια ως «έργα και δραστηριότητες» κατατάσσονται εφεξής στην υποκατηγορία Α2 (Άρθρο 4/Ν.4146/2013 περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων).

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό και αλλά και το Άρθρο 2 του Ν. απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), αλλά αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η δε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της. Κατά συνέπεια η περιβαλλοντική αδειοδότηση των υδατοδρομίων καθίσταται περισσότερο αποκεντρωμένη και λιγότερο χρονοβόρα.

-Θεσμοθετείται η δυνατότητα χρήσης περιοχής του λιμένα, ως εναλλακτική περιοχή ελιγμών υδροπλάνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με τη σύμφωνη γνώμη του λιμενάρχη με βάση την κείμενη νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη πτητική λειτουργία των υδροπλάνων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

-Απλοποιούνται τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά έγγραφα του αιτούμενου άδειας υδατοδρομίου, τα οποία πλέον αναφέρονται σαφώς στο νομοσχέδιο χωρίς να γίνεται παραπομπή σε άλλες διατάξεις που αφορούν επιχειρήσεις άλλου είδους.

-Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας για τα υδατοδρόμια, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, με την εισαγωγή σχετικού άρθρου, στα θέματα εκπαίδευσης προσωπικού.

-Καθιερώνονται ελάχιστες απαιτήσεις για τις κτιριακές υποδομές των υδατοδρομίων και προβλέπεται η χρήση ευέλικτων εγκαταστάσεων.

-Διαχωρίζονται οι διαδικασίες έγκρισης εγχειριδίων από πλευράς ΥΠΑ ανάλογα με το είδος της άδειας (ίδρυσης ή λειτουργίας) με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της αδειοδότησης.

-Δίδεται η δυνατότητα τα τιμολόγια υπηρεσιών του υδατοδρομίου προς τα υδροπλάνα να μην περιορίζονται από ΚΥΑ, αλλά να καθορίζονται από τον φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υδατοδρομίων σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

-Η Επιτροπή Επιθεώρησης Υδατοδρομίων λειτουργεί πλέον περισσότερο ευέλικτα στις περιπτώσεις επανεπιθεώρησης υδατοδρομίου περιορίζοντας τις διοικητικές διαδικασίες και το κόστος μετακίνησής τους.

-Εφόσον δεν υπάρχει αίτηση από ενδιαφερόμενο φορέα για ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου, το Δημόσιο δύναται να ιδρύει και να λειτουργεί υδατοδρόμια είτε στο όνομά του είτε σε συνιστώμενους για το σκοπό αυτό δημόσιου χαρακτήρα φορείς.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Σχόλια

Αφήστε ένα σχόλιο