Γνώμες και απόψεις στελεχών του ευρύτερου κλάδου των μεταφορών

Παραστατικά που πρέπει να εκδίδονται εις τριπλούν, εσωτερικά έγγραφα που φυλάσσονται εις διπλούν, εκτυπώσεις που παίρνουν χρόνο και χώρο, που...

Περισσότερα

Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκε το έργο της ΑΑΔΕ που είναι σχετικό με την παρακολούθηση της κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων κατά την είσοδο και την κυκλοφορία...

Περισσότερα
  • Δημοφιλή
  • Σχόλια
  • Τελευταία