Απορρόφηση κονδυλίων, σε ποσοστό 100%, πέτυχε

Ανοιχτή πρόσκληση, μέσω του χαιρετισμού του

Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης, για την εξάλειψη

Το δεύτερο ηλεκτροκίνητο λεωφορείο, που θα

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Τουρισμού

O Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Με αφορμή της πρόσφατες ανακοινώσεις των