Ευρεία σύσκεψη, υπό τον Γενικό Γραμματέα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων

Εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες του το τραμ

Σε συνεργασία του υπουργείου Υποδομών και

Οχτώ υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις