Σε ενέργειες βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα προχωρά η

Να επιλέξει τη συντομότερη και οικονομικότερη

Το αμέσως προσεχές διάστημα πρόκειται να

Διαγωνισμό για την προμήθεια 1.000 λεωφορείων

Με τον πρόεδρο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας