Σε κωλυσιεργία από συγκεκριμένους κύκλους, στη

Με αφορμή δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο,

Τρείς με τέσσερις εβδομάδες πρόκειται να

Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού

Στον καθορισμό ενιαίας τιμής στα εισιτήρια

Πρόσκληση – εκδήλωση ενδιαφέροντος για την

Θετική, κατά πλειοψηφία, ήταν η διατύπωση