Αρχική2016 (Page 101)

Τις πρώτες επιστολές σε εργαζομένους, οι

Επιστολή στα συναρμόδια υπουργεία, με θέμα

Νέες υποσχέσεις για δημοπράτηση της γραμμής

Τρίμηνη και τελευταία παράταση της προμήθειας

Απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο οι επιβάτες