Αρχική2016 (Page 49)

Τη μηνιαία μικτή αποζημίωση του προέδρου

Τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ναυπηγικής και