Η Alstom και η Siemens γνωστοποίησαν ότι συμφώνησαν από κοινού

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας γνωστοποίησε ότι,

Στην αποσφράγιση της δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυνάμει των κανόνων

Το διοικητικό συμβούλιο της Παγκόσμια Ταχυδρομικής