Αρχική2018 (Page 2)

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργείου

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του

Την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού στο αεροδρόμιο