Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων που διαμορφώθηκαν

Είναι αλήθεια ότι κατά το τελευταίο

Στην ολοκλήρωση σημαντικών σιδηροδρομικών έργων, όπως

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας γνωστοποίησε ότι