Αρχική2018 (Page 111)

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ανακοίνωσε

Μία σημαντική στρατηγική συνεργασία θεμελιώθηκε, με

Προχωρά η υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας