Αρχική2018 (Page 321)

Σε σχηματισμό Ολομέλειας, κεκλεισμένων των θυρών,

Η παραποίηση δεδομένων στους μετρητές διανυθέντων