Αρχική2018 (Page 66)

Ελαφρώς μικρότερα του αναμενόμενου ήταν τα

Οι δυνατότητες για επιχειρηματική ανάπτυξη μέσα

Για επεξεργασία στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή

Τη δραστική μείωση των δημοτικών τελών