Αρχική2019Μάρτιος (Page 11)

Επιτακτική θεωρεί την ανανέωση του επαγγελματικού

Ελάχιστοι μήνες απομένουν για την εισαγωγή

Σύμβουλο για την εκπόνηση και υλοποίηση

Περίπου 2,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες από και

Αυξημένη ήταν η διακίνηση επιβατών και

Επιστολή στον υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης

Σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της Διεύθυνσης

Η νέα πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας για την