Αρχική2019Μάρτιος (Page 25)

Είναι πολύ νωρίς για να αποφασιστεί,

Στην απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων μέσα

Με επίσημο κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης το

Πεπεισμένος ότι η Θεσσαλονίκη θα αποκομίσει