Αρχική2020Μάρτιος (Page 19)

Τη δημιουργία Ειδικού Λογαριασμού στο Γραφείο Ερεύσεως

Σε σημαντικές τροποποιήσεις του προγράμματος δρομολογίων

Την παύση της λειτουργίας των ΚΤΕΟ για  λόγους διασφάλισης της

Δεν εξετάζεται παύση λειτουργίας των Μέσων